belka-1
misjaprofilpartnerzykontaktbelka


Kontakt

A New Therapy Sp. z o.o.


Siedziba:

ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000163111; Kapitał Zakładowy 451 500,00 PLN; NIP 113 00 32 051; REGON 006369522


Biuro i magazyn:
ul. Szeligowska 4, 05-850 Szeligi
(w sąsiedztwie warszawskiej dzielnicy Bemowo)

Tel.: 22 721 15 11
e-mail: info@anewtherapy.com.plA New Therapy Sp. z o.o.    e-mail: info@anewtherapy.pl